http://zsp-kenar.pl/

Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara

ul. Kościeliska 35

34-500 Zakopane

tel:/fax: +48 18 20 124 63