05 marca 2014 roku uczniowie klasy 2 LP i 5 OSSP brali udział w warsztatach zatytułowanych "Projektowanie magazynów, czyli opowiadanie historii" prowadzonych przez Piotra Karskiego. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji mającej na celu przybliżenie uczniom podstawowych zasad kompozycji, typografii. Większa część zajęć poświęcona była jednak na wspólną pracę, a jej efektem było powstanie szpigla i rozplanowanie pracy przy projektowaniu szkolnego magazynu Kenart.
Piotrek! Dziękujemy za spotkanie. :)